Portal e-Hebahan JPNNS
  1. Pengguna Sistem
  2. Pentadbir Sistem

Pengguna Sistem

Log Masuk e-Hebahan
No. Kad Pengenalan
Contoh: 650112015541
Katalaluan
 
   
Makluman
    Melalui kemudahan Log Masuk pengguna akan dapat:
 
         1. Melihat paparan Hebahan JPNS Mengikut Unit
         2. Menambah Hebahan Unit
 

Pentadbir Sistem

Log Masuk Portal e-Hebahan JPNNS
No. Kad Pengenalan
Contoh: 650112015541
Kata Laluan

Hakcipta Terpelihara © 2013 Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

 
Hak Cipta Terpelihara © 2013 Sektor Pengurusan Maklumat (ICT), Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan